ENDÜSTRİYEL ZEMİN


Beton Kesimi Teknik Bilgi Föyü Beton Neden Kesilir ?

Çekme derzi nedir ?

Beton döküldükten sonra piriz alırken ısınır ( çimentonun su ile reaksiyona girmesi egzotermik olarak gerçekleşir ) ve bu ısınma nedeni ile genleşir. Daha sonra soğuyan betonda iç gerilmeler meydana gelmektedir. Bu gerilmeler beton içerisindeki zayıf noktalarda çatlama olarak ortaya çıkar. Bu çatlamaların kontrol altında belirli yerlerde oluşmasını sağlamak için çekme derzleri kesilir. Bu derzler betonun döküldüğü anoların dikine ve dökümü takiben hava sıcaklığına bağlı olarak 3-10 gün içinde yapılmalıdır. Derz genişliği önemli değildir fakat derz derinliği beton kalınlığının ¼ ü kadar olmalıdır.
UYGUN DERZ DOLGUSU : TETRA FUGA 100 yarı elastik epoksi derz dolgusu

Ano derzi nedir ?

Betonun döküldüğü anoların bulunduğu yerler dökümü takip eden 1-4 ay ( bu süre bazı durumlarda daha geç olabilir ) hafifçe çatlama yapar. Bu çatlamaların ortaya çıkması ile birlikte kesilmesi tavsiye edilir. İki betonun farklı zamanlarda dökülmesinden ötürü ortaya çıkan derz kesim işlemi ile düzeltilir. Bu derzin derinliği önemli değildir.
NOT : Ano derzlerinin düzgünlüğü kullanılan ano kalıpları ile sağlanabilir. Bu kalıplar sac büküm özel kalıplar olabileceği gibi L-profil kaynatılmış kutu profillerde kullanılabilir. Yuvarlak kenarlı ano kalıpları dökülen betonun üzerine yapışması ile düzgün olmayan derzlerin oluşmasına neden olabilir.
UYGUN DERZ DOLGUSU : TETRA FUGA 100 yarı elastik epoksi derz dolgusu

Genleşme derzi nedir ?

Beton tam kürünü aldıktan sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak genleşir ya da çeker. Bu haraketlerin betonda istenmeyen çatlama ve çalışma yapmasını engellemek için betonun yapısına göre ortalama 30 metre aralıklarda genleşme derzleri bırakılmalıdır. Bu derzler beton dökümü sırasında oluşturulmalı ve beton tamamen bu bölgelerde kesilmelidir.
UYGUN DERZ DOLGUSU : TETRA FUGA 120 ya daPOLYFLEX AR elastik poliüretan derz dolgusu

Derzlerin Oluşturulması

Öncelikle anolara dik çekme derzleri beton dökümünden hemen sonra kesilir. Bu sırada duvar kenarları da kolonların hemen yanından kesilmelidir. Daha sonra ano derzlerinin çatlaması ile ano derzleri kesilmelidir.