ENDÜSTRİYEL ZEMİN


Hardtop Beton Yüzey Sertleştiricileri

Beton yüzey sertleştiricileri betonun üst yüzeyinde aşınma dayanımı yüksek, emiciliği çok düşük, yüksek mukavemetli dekoratif yüzeyler elde etmek için kullanılan malzemelerdir. Temel olarak portland çimento ve kuartz kumunun karışımıdan oluşan beton yüzey sertleştiricileri kullanıma hazır karışım halinde de birçok üretici tarafından sunulmaktadır.

HARDTOP bu alanda şantiyede yapılan karışımlardan ve diğer bazı ürünlerden farklı olarak hazırlanmaktadır.

ÇİMENTO - KATKILAR

Beton yüzey sertleştirici içinde bulunan çimento oldukça önemlidir. HARDTOP serisi beton yüzey sertleştiricileri PÇ 52.5 standartına uygun yüksek nitelikli portland çimentosu içerir.

Bununla birlikte çimentonun modifiye edilerek daha yüksek mukavemet değerlerine ulaşması için mikrosilika eklenmektedir. Çimento tanecikleri arasındaki boşluklar tamamen doldurulmakta dayanım artmakta, emicilik ise büyük ölçüde azalmaktadır.

Toz süper akışkanlaştırıcılar ile düşük su oranlarında ( özellikle hızlı priz alan betonlarda ve sıcak iklim koşullarında yapılan uygulamalarda ) bile malzeme kolay işlenebilmektedir. Bu da mazemenin bitmiş mukavemet değerlerini artırmaktadır.

Çekme önleyici katkılar ile yüzey sertleştirici uygulamalarında ortaya çıkan mikro çatlaklar ile kılcal çatlaklar ortadan kaldırılmaktadır.

Toz polimerler ile yüzey sertleştiricilerin darbelere karşı kolay kırılmaması, gerek kendi içinde gerekse alt betona daha iyi yapışması sağlanmaktadır.

RENKLENDİRME

Yüzey sertleştiricilerine daha dekoratif bir görünüm kazandırmak için inorganik pigmentler konulabilir. Bu pigmentlerin eşit miktarda ve homojen olarak karıştırılması bitmiş yüzeydeki dalgalanmaların en aza indirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca kullanılacak pigmentin fazla olması malzemenin mukavemet değerlerini olumsuz yönde etkiler.

AGREGA

Yüzey sertleştiricinin karakteristiğini belirleyen en önemli unsur agregadır. Yüksek nitelikli kuartz, korunt, silisyum karbür ve korozyona dayanıklı metalik agregalar kullanılabilir.

Bunların dışında sıva kumları, milli kumlar, hematit ve magnetit gibi minerallerin kullanımı doğru değildir. Zira bu malzemeler ile dayanıklı bir zemin oluşturmak mümkün değildir.

Agreganın niteliği kadar tane büyüklüğü de önemlidir. Belirli tane büyüklüklerindeki agregaların karışımı ile elde edilen yüzey sertleştirici tek tip agrega ya da gelişigüzel agrega ile yapılan malzemelerden çok daha iyi sonuçlar verir.


Hardtop Nelerden Oluşur?

HARDTOP beton yüzey sertleştiricileri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. Bu nedenle şantiyede yapılacak bir karışımdan, betonun üzerine serpilecek kum ya da çimnentodan çok daha başarılı sonuçlar verecektir. Alternatif malzemelere göre ise daha yüksek dayanım değerlerine sahip olduğu kanıtlanmıştır.


Hardtop Neden Daha Sağlamdır?

Tane büyüklüğü özel olarak ayarlanmış agregalar öncelikle yüksek yoğunlukta bir yapı oluşturur. Bu yapıda boşluklar çimento parçacıkları tarafından doldurulur.Çimento parçacıkları arasındaki çok küçük boşluklara ise mikro silika girmektedir. Bu yapı toz polimerler ile ayrıca desteklenmektedir.


Hardtop Neden Daha İyidir?

  • YÜKSEK DAYANIM : Kullanılan çimento ve katkılar nedeni ile benzer malzemelere göre daha yüksek dayanıma sahiptir.
  • ALT BETONA DAHA İYİ TUTUNMA : Alt betona gerek mekanik gerekse kimyasal olarak çok iyi tutunur. Uygulama sırasında ve kullanım aşamasında zeminden kesinlikle atmaz.
  • SAĞLAM YAPI : Agregaların sağlam yapısı, yüksek aşıma ve darbe direnci kaplamanın uzun ömürlü olmasını sağlar.
  • STANDART RENK : Standart ve homojen yapısı ile renk ve tonda dalgalanma yapmaz.
  • NİTELİKLİ PİGMENTLER : Yüksek nitelikli pigmentler ve bunların uygun oranlarda kullanımı ile renkli malzemelerde dahi mukavemet değerlerinde düşme olmaz. Malzeme sertleştikten sonra pigmentler ortama geçerek serbest kalmaz. Boyama yapmaz.
  • DAHA GEÇİRİMSİZ : Benzeri malzemelere göre mikro silika katkısı ile daha geçirimsiz bir yapısı vardır.
  • DAHA ELASTİK : Benzeri malzemelerden daha elastik bir yapı gösterir, ani darbelerden daha az etkilenir.