ENDÜSTRİYEL ZEMİN


Hardtop Uygulamaları Teknik Bilgi Föyü

Beton

Beton anolar içerisine dökülür ve suyunu vermeden mastar ya da vibro mastar ile sıkıştırılarak düzeltilir. Normal uygulamada aluminyum bir mastar anolar üzerinde gezdirilerek beton düzeltilir. Düzeltme işleminden sonra tepsi ile perdahlama yapılır. Tepsinin giremeyeceği zor ve dar alanlar
tahta mala ile perdahlanır. Vibro-mastar ile yapılan uygulamalarda aluminyum mastar ile tekrar üzerinden geçilerek gerekli düzgünlük temin edilir.

İlk Perdah

Beton üzerinde ayak izi kalması ile birlikte ( betona basan bir insanın yaklaşık 5 mm derinliğinde iz bırakması ) tepsi ile perdah yapılır.
Tepsi perdahı betonun düzeltilmesi ve yüzey sertleştirici ile bütünleşmesi için açılmasını sağlar.
Tepsi perdahı sırasında ano kenarları, çıkıntı ve girintiler keskin köşeler vs. öncelikle işlenmelidir. Zira bu bölgelerde beton daha hızlı çeker.

İlk Serpme İşlemi

HARDTOP ilk olarak toplam kullanılcak miktarın 2/3 kadar yüzeye perdah sonrası hemen serpilir . Serpme işlemine çekmenin hızlı olacağı alanlardan başlanır.

İkinci Perdah

İlk serpilen HARDTOP betondan su alarak nemlenir ve rengi koyulaşır bu durumda tepsi ile perdahlamaya geçilmelidir. Perdah makinasının giremediği yerler ve ano-duvar kenarları tahta mala ile perdahlanmalıdır. Bu uygulama HARDTOP un betona bağlanmasını ve iyice sıkışmasını sağlar.

İkinci Serpme İşlemi

İkinci perdah işleminden sonra geriye kalan 1/3 HARDTOP yüzeye serpilir. İkinci serpme işlemi ilk serpme işlemine göre dik yönde ve daha az geldiği düşünülen yerlere fazla uygulamak sureti ile serpilmelidir.

Üçüncü Perdah

Serpilen malzemenin nemlenerek renk değiştirmesi ile birlikte tepsi ile perdaha geçilir. Bu tepsi ile son perdahlama işlemidir.

Mala Perdahı

Yüzey perdah makinasına bağlı çelik malalar ile iyice perdahlanır. Çelik mala perdahı sırasında uygulama ilerledikçe malalar daha geniş bir açı yapacak şekilde ayarlanarak istenilen yüzey kalitesi elde edilene kadar devam edilir. Bu uygulama sırasında gerekli ise yüzey çok az su ile nemlendirilebilir.

DİKKAT

  1. Beton dökülecek yüzey iyice sıkıştırılarak düzeltilmelidir.
  2. Beton dökülmeden önce PE folyo (sera naylonu) serilmelidir.
  3. Beton en az C 20 kalitede olmalıdır.
  4. Beton en az 7.5 cm kalınlıkta dökülmelidir.
  5. Çelik hasır kullanılarak betonun yük altında çatlaması önlenmelidir.
  6. Mala perdahı sırasında çok fazla su kullanılmamalıdır.
  7. Güneş, hava akımları ve 5 °C nin altındaki sıcaklıklarda çalışılmamalıdır.
  8. Mala perdahı fazla yapılmamalıdır. Fazla perdah yüzeyi zayıflatır.
  9. Perdah bitiminde yüzeyin kuruması ile birlikte kür membranı uygulanmalıdır.
  10. Çekme derzleri beton kalınlığının ¼ olacak şekilde 2-4 gün içinde kesilmelidir.